GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Stvarnopravni zakonik z novelama SPZ-A in SPZ-B z uvodnimi pojasnili

Novo

Stvarnopravni zakonik z novelama SPZ-A in SPZ-B z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: dr. Miha Juhart

Stvarno kazalo: dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc

brez DDV: 148,57 EUR z DDV: 156,00 EUR
-
+

Stvarnopravni zakonik (SPZ) je eden osrednjih stebrov sistema civilnega prava. Ureja klasična pravna razmerja, ki vsebinsko ostajajo bolj ali manj enaka. Zato so spremembe in dopolnitve zakonika redke. Kljub temu pa noveli SPZ-A in SPZ-B prinašata nekaj novosti, na katere je vredno opozoriti in so v uvodnih pojasnilih podrobno pojasnjene. Knjiga vsebuje tudi zakonsko besedilo z vidnimi spremembami obeh novel in stvarno kazalo.

 

Uvodna pojasnila so usmerjena predvsem v spremembe in dopolnitve, uvedene z novelama SPZ-A in SPZ-B. Pri tem so upoštevani tudi spremenjeni podzakonski predpisi in novela ZZK-1, s katero so bile ustvarjene podlage za vpis novih pravnih položajev v zemljiško knjigo. Z novelo SPZ-A je bil v celoti črtan zemljiški dolg kot posebna pravica stvarnega prava, ni pa posegla v veljavnost tistih zemljiških dolgov, ki so bili ustanovljeni pred tem. Pri obravnavi obstoječih zemljiških dolgov je treba poleg razveljavljenih določb SPZ upoštevati vsaj še določbe dopolnjenega Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Več novosti je prinesla novela SPZ-B. Poleg nekaj redakcijskih popravkov so nekoliko dopolnjeni in spremenjeni nekateri instituti stvarnega prava. Nekatere manjše spremembe in novosti so na področju solastnine, etažne lastnine in pri splošni ureditvi služnosti. Z novelo je bila uvedena tudi nova stvarnopravna opredelitev živali, pri čemer zakon zdaj sledi nekaterim zgledom. Bolj kot ta sprememba pa bi bila za civilnopravno ureditev problemov, povezanih z živalmi, smiselna dopolnitev drugih zakonov. Zelo pomembna je tudi sprememba v ureditvi nepravih stvarnih služnosti, ki upošteva potrebe gradnje infrastrukturnih omrežij. Tudi ureditev stavbne pravice je odslej prilagojena realnosti, da se stavbna pravica večinoma ustanavlja zaradi zagotavljanja investicije, ki jo pričakuje lastnik zemljišča. Zelo kompleksne so spremembe na področju neposestnih zastavnih pravic, kjer se odstopa od nepotrebne zahteve neposredne izvršljivosti notarskega zapisa. Najpomembnejša novost pa je povsem nov pravni institut povezanih nepremičnin, ki ponuja pravno podlago za ureditev nekaterih zahtevnih položajev v prostoru, ko določena nepremičnina zagotavlja korist več drugim nepremičninam.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-491-1

Št. strani: 180

Leto izdaje: 2022

Prof. dr. Miha Juhart je redni profesor civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na fakulteti že vrsto lep na univerzitetni, magistrski in doktorski stopnji predava stvarno pravo. Je soavtor več strokovnih monografij. Njegovo raziskovanje sega tudi na druga področja civilnega prava, kar zagotavlja celovito obravnavo posameznih vprašanj.

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815