GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

 • Knjigarna: 01 30 91 820
 • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del

V pripravi

Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del

Uredniki: dr. Vesna Rijavec in dr. Andrej Ekart, dr. Damjan Orož

Avtorji komentarja: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Aleš Galič, dr. Tjaša Ivanc, dr. Tomaž Keresteš, dr. Damjan Orož

brez DDV: 315,33 EUR z DDV: 331,10 EUR
-
+

Priznani strokovnjaki, ki se s področjem izvršilnega prava ukvarjajo tako teoretično kot v praksi, pripravljajo obsežen komentar določb splošnega dela Zakona o izvršbi in zavarovanju. Knjiga, ki bo sploh prvi slovenski komentar tega zakona, bo nepogrešljiv pripomoček tako za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, pravnike v gospodarstvu, notarje in izvršitelje kot za študente prava.

 

Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki velja od leta 1998, vsebuje pravila o civilni izvršbi na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin ter pravila za zavarovanje terjatev in ureja službo izvršitelja.

V komentarju splošnega dela zakona bodo podrobno obravnavani:

 • temeljne določbe, ki se nanašajo na postopek izvršbe in zavarovanja (obseg izvršbe in zavarovanja, dolžnost posredovanja podatkov, pristojnost in sestava sodišča, izvršitelji, odločbe),
 • splošna pravila o izvršbi (izvršilni naslov, izvršljivost, primernost izvršilnega naslova za izvršbo, verodostojna listina, prehod terjatve ali obveznosti, pogojne terjatve, predmeti in sredstva izvršbe, seznam dolžnikovega premoženja, izvršilni stroški),
 • dovolitev izvršbe (predlog za izvršbo, sklep o izvršbi, potrdilo o izvršljivosti in njegova razveljavitev, priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb, sodnih poravnav ali javnih listin, izvršba na podlagi verodostojne listine),
 • oprava izvršbe (ugovor ne zadrži izvršbe, meje izvršbe, čas izvršbe, ravnanje izvršitelja, pomoč policije),
 • pravna sredstva (ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi, ugovor tretjega, tožba dolžnika ali tretjega zaradi nedopustnosti izvršbe, zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravi izvršbe, revizija, obnova postopka, zahteva za varstvo zakonitosti),
 • nasprotna izvršba,
 • odlog in ustavitev izvršbe (odlog na predlog dolžnika, upnika ali tretjega, čas odloga, konec postopka).

V komentarju bodo predstavljena dogmatična izhodišča posameznih izvršilnopravnih inštitutov, ob tem pa bodo pojasnjena in kritično obravnavana (kjer je to potrebno) tudi stališča sodne prakse. Po Tolmaču k zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki ga je leta 1944 napisal prof. dr. Rudolf Sajovic, bo to sploh prvi slovenski komentar zakona o izvršbi.

Avtorji komentarja so priznani strokovnjaki, ki se s področjem izvršilnega prava ukvarjajo tako teoretično kot v praksi. Zato bo knjiga nepogrešljiv pripomoček zlasti za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, pravnike v gospodarstvu, notarje, izvršitelje in študente prava.

 

Vezava:               trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje:        2022

 • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
 • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
 • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815