GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

Akcija

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc

Avtor stvarnega kazala: Klemen Drnovšek

Redna cena: 155,00 EUR

Special Price brez DDV: 90,48 EUR z DDV: 95,00 EUR

-
+

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-325-9

Št. strani: 444

Leto izdaje: 2016


 

Novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) uvaja reformo javnega naročanja, zahtevano v Direktivi 2014/24/EU in Direktivi 2014/25/EU. Prinaša nomotehnične in vsebinske spremembe. Odslej so namreč vsa javna naročila, tako na splošnem kot na infrastrukturnem področju, urejena v istem predpisu. Vsebinske spremembe uveljavljajo večjo prožnost v postopkih javnega naročanja, normirani so novi postopki. Opredelitev naročnikov na splošnem področju ni bistveno spremenjena, pri izbiri postopka oddaje javnega naročila imajo odslej več avtonomije. Ožji pa je krog naročnikov na infrastrukturnem področju. Spremenjeni so tudi vrednostni pragi za objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

Komentar pozornost namenja novim in spremenjenim pravilom ter odpravi nejasnosti dosedanje ureditve.

ZJN-3 je začel veljati 1. aprila 2016 in se uporablja za postopke, začete po njegovi uveljavitvi.

 

Komentar je dosegljiv tudi  v elektronski obliki na portalu IUS-INFO

Zakon o javnem naročanju s komentarjem (ZJN-3)

Izredna profesorica, dr. Vesna Kranjc je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1980. leta ter leto zatem opravila pravosodni izpit. Magistrski študij je končala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1991. leta, leta 1996 pa doktorirala pod mentorstvom zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela prav tako na Pravni fakulteti v Ljubljani s temo Poslovni običaji kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava.

Do leta 1991, ko se je zaposlila na Pravni fakulteti v Mariboru, je delala v pravosodju in gospodarstvu. Poleg rednega izobraževanja se je izpopolnjevala doma in v tujini. Med drugim se je udeležila Joint Ventures Program v organizaciji American Bar Association v Krakovu, šole evropskega prava na European University Institute v Firencah, šole angleškega in evropskega prava na School of Law, Kingston University v Londonu. Na univezitetnem programu predava predmete gospodarsko pravni posli, transportno pravo in poslovanje javnega sektorja. Na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo je nosilka predmeta pogodbe gospodarskega prava, na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo Evropske unije predmeta pravo javnih naročil in koncesijska razmerja, na specialističnem študiju korporacijskega prava pa predmeta plačila v gospodarskem prometu. Sodeluje tudi na podiplomskih predavanjih na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Njeno znanstveno raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno zlasti na področje gospodarskega prava in splošnega obligacijskega prava. S teh področij objavlja v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah. Izdala je tri znanstvene monografije (Poslovni običaji in gospodarske pogodbe, Komentar zakona o javnih naročilih in Komentar zakona o reviziji postopkov javnega naročanja), v soavtorstvu pa Obligacijski zakonik s komentarjem.Bila je članica strokovne komisije za pripravo Obligacijskega zakonika, predpisov o javnih naročilih in koncesijah. V okviru Inštituta za gospodarsko pravo pripravlja ekspertna in strokovna mnenja s področja gospodarskega pogodbenega prava, javnih naročil in koncesijskih pogodb.

Je članica častnih sodišč pri Gospodarski zbornici Slovenije, Ljubljanski borzi in Informacijski borzi nepremični, uredniškega odbora revije Podjetje in delo in Lex localis. Aktivno sodeluje v pravniških strokovnih združenjih.

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815