GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o javnih uslužbencih s komentarjem

Novo

Zakon o javnih uslužbencih s komentarjem

Urednice: dr. Etelka Korpič Horvat, Štefka Korade Purg, mag. Biserka Kogej Dmitrovič, dr. Martina Šetinc Tekavc

Avtorji: Lidija Apohal Vučkovič, Sara Bagari, mag. Nataša Belopavlovič, mag. Marijan Debelak, dr. Aleš Ferčič, dr. Valentina Franca, Rok Jemec, mag. Tea Juratovec, dr. Erik Kerševan, mag. Biserka Kogej Dmitrovič, Štefka Korade Purg, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat, mag. Violeta Mašić, dr. Špelca Mežnar, Danijela Mišić Pogorevc, Peter Pogačar, Aljoša Polajžar, mag. Natalija Sajevec Plavčak, dr. Darja Senčur Peček, dr. Martina Šetinc Tekavc, dr. Mojca Tancer Verboten, dr. Luka Tičar, dr. Zvone Vodovnik

brez DDV: 400,95 EUR z DDV: 421,00 EUR
-
+

Skupina 24 avtorjev je pripravila poglobljen komentar Zakona o javnih uslužbencih, v katerem so podrobno pojasnjene in teoretično utemeljene raznolike oblike njegovega izvrševanja v praksi.

 

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je v razmerju do Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) poseben zakon, njegove določbe pa doslej še niso bile tako podrobno pojasnjene v obliki komentarja.

Na področju javne uprave potekajo reforme za vzpostavitev učinkovitejšega in uspešnejšega uslužbenskega sistema, ureditev delovnih razmerij javnih uslužbencev pa naj bi tudi čim bolj poenotile in približale ureditvi po splošnem ZDR-1. Zaradi narave dela javnih uslužbencev in njegovega financiranja so pri njihovem zaposlovanju in uresničevanju delovnih razmerij posebnosti. Pri svojem delu namreč uresničujejo javni interes in porabljajo javna sredstva. Medtem ko je namen delovanja gospodarskih družb v zasebnem sektorju pridobivanje dobička, pa so cilji delovanja javnega sektorja uspešno izvajanje javne službe (zdravstvo, šolstvo, kultura itd.), zagotavljanje javnih dobrin ter uspešno poslovanje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Javna sredstva se lahko uporabljajo samo za namene, določene v predpisih. Delodajalec javnemu uslužbencu lahko zagotavlja pravice, kot so določene v zakonu, podzakonskem predpisu in kolektivni pogodbi, več pravic pa ne, če bi s tem obremenil javna sredstva.

Razlike so tudi pri ureditvi delovnih razmerij javnih uslužbencev v ožjem javnem sektorju (državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti) ter širšem javnem sektorju (druge osebe javnega prava, kot so javni zavodi, javne agencije, javni skladi in javni gospodarski zavodi). V sistemu javnih uslužbencev so glede delovnih razmerij posebnosti zaradi poslovanja države in občin predvsem pri sklepanju in spreminjanju pogodb o zaposlitvi. Postopek za novo zaposlitev se začne šele, ko so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, delovno mesto pa je mogoče zasesti tudi na podlagi premestitve v okviru internega trga dela. Za izbiro uradnikov se kot postopek izbire strokovno najbolj usposobljenega kandidata izvede javni natečaj. Pomemben regulator internega trga dela je institut premestitve. Prvostopenjski nadzorni organ, ki preverja pravilnost izvrševanja uslužbenskih razmerij, je komisija za pritožbe. Posebnosti so tudi glede sodnega varstva pravic javnih uslužbencev in še na številnih drugih področjih.

Komentar zakona s podrobno predstavitvijo in pojasnilom zakonskih določb olajša razumevanje vsebine in namena posameznih členov in zakona kot celote. Zato je vsako poglavje zakona najprej predstavljeno v uvodnem pojasnilu, nato pa so podrobno komentirani posamezni členi. Avtorji vsak člen komentirajo po odstavkih. Bralca opozorijo na podzakonske predpise in kolektivne pogodbe, pomembne za razjasnitev posameznih vsebin in vprašanj. Ureditev primerjajo z ZDR-1 ter pojasnijo povezavo določbe z mednarodnimi akti in drugimi viri. Ob vsakem členu je navedena relevantna sodna in ustavnosodna praksa, ki se je razvila v zadnjih letih.

Avtorice in avtorji prihajajo tako iz prakse kot iz akademskih vrst, zato raznolike oblike izvrševanja zakona v praksi podrobno pojasnjujejo tako s stališča prakse kot teoretično.

Knjiga je izšla v sozaložništvu Lexpere (GV Založba) in Univerze Maribor ter v strokovni koordinaciji Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-489-8

Št. strani: 812

Leto izdaje: 2022

 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815