GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o prekrških s komentarjem

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (379.67 KB)

Zakon o prekrških s komentarjem

in upoštevanimi spremembami do vključno novele ZP-1J

Redaktorji: Hinko Jenull, mag. Petra Čas, mag. Nuša Orel

Avtorji komentarja: mag. Petra Čas, Suzana Gril, dr. Katja Filipčič, dr. Zvonko Fišer, dr. Polonca Kovač, Hinko Jenull, Špela Maček Guštin, mag. Nuša Orel, Matej Perpar, dr. Liljana Selinšek

Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin, Igor Kovačič

brez DDV: 280,95 EUR z DDV: 295,00 EUR
-
+

Komentar je namenjen prekrškovnim organom (policija, inšpekcije, redarstva itd.), sodnikom, odvetnikom, pravnikom v gospodarstvu in državni upravi ter drugim strokovnjakom na področju prekrškov, ki jim bo zanesljiva podpora pri strokovnem delu.

 

Pred dobrim desetletjem se je začel uporabljati Zakon o prekrških (ZP-1), s katerim je bil uveljavljen povsem nov koncept obravnavanja prekrškov. Zakon je določil splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje, pogoje za ugotavljanje odgovornosti za prekrške, za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške ter organe, pristojne za odločanje o prekrških, in pravila postopka za prekrške pred prekrškovnimi organi in sodišči.

Uporaba zakona v praksi je v preteklih letih narekovala kar deset zakonodajnih novel, ki so prvotno besedilo precej spremenile in nadgradile. Ob tem se je na prekrškovnem področju že izoblikovala tudi izjemno bogata sodna praksa, ki je odpravila dvome in negotovosti pri razlagi posameznih določb.

V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno zakonsko besedilo vključno z zadnjimi spremembami (novela ZP-1J). Po uvodnih pojasnilih k poglavjem zakona so podrobno komentirani posamezni členi, dodani pa so tudi primeri iz sodne prakse in strokovne literature.

V komentarju je izčrpno pojasnjeno bistvo posameznih zakonskih določb in njihov pomen za pristojne organe in vse udeležence postopka. Vsebina institutov je navezana na splošna pravila in določbe vseh predpisov, ki se smiselno uporabljajo pri obravnavanju prekrškov (Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku). Pri razlagi materialnih, procesnih in organizacijskih določb je opisana tudi njihova medsebojna odvisnost. Posebna pozornost je namenjena zakonskim določbam, ki so se izkazale za pomanjkljive ali nejasne, ponujene so rešitve za njihovo pravilno uporabo. Komentar uporabnike jasno usmerja k ustreznemu reševanju vsebinskih problemov na prekrškovnem področju, tudi na podlagi vpogleda v dosedanje odločitve domačih sodišč, Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice.

K preprosti in učinkoviti uporabi knjige pripomore obsežno stvarno kazalo.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-379-2

Št. strani: 1208

Leto izdaje: 2018

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (379.67 KB)
  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815