GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) s komentarjem

V pripravi

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) s komentarjem

Avtorji: dr. Lojze Ude, dr. Ana Božič Penko, mag. Rudi Štravs, dr. Maja Ovčak Kos, mag. Barbara Jan Bufon

Urednika: Mateja Tamara Fajs, Jure Debevec

brez DDV: 315,33 EUR z DDV: 331,10 EUR
-
+

V komentarju, namenjenem predvsem uporabi v praksi, bo podrobno predstavljen pomen zakonskih določb, vseboval pa bo tudi pregled obsežne sodne prakse, ki se je razvila od uveljavitve prej veljavnega ZVEtL do danes. Zato bo nepogrešljiv pripomoček za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, upravnike, pravnike v občinskih upravah in druge nepremičninske strokovnjake v javnem sektorju in gospodarstvu, ki se pri delu srečujejo z zapletenimi pravnimi situacijami, ki jih ureja ZVEtL-1.

 

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), ki velja od 19. 7. 2017, je nadgradnja prej veljavnega Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). Ureja dva nepravdna postopka, namenjena uskladitvi nepremičninskih evidenc s stvarnopravnimi položaji nepremičnin in njihovih delov, na katerih je pred uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika obstajala dejanska etažna lastnina ali na katerih je po prej veljavnih ureditvah učinkovalo t. i. obrnjeno načelo superficies solo cedit. Nerazrešena razmerja in spori, povezani s temi situacijami, v praksi pogosto lahko trajajo celo desetletja, v zadnjih trinajstih letih pa se uspešno rešujejo v nepravdnih postopkih po ZVEtL in ZVEtL-1. V tem obdobju se je že razvila tudi obsežna sodna praksa glede številnih materialnopravnih in procesnih vprašanj, vendar doslej še ni bila celovito obravnavana in strnjeno prikazana.

Avtorji bodo v komentarju poglobljeno predstavili:

• materialnopravna izhodišča in posledice obstoja dejanske etažne lastnine, s preglednim prikazom njenih tipičnih pojavnih oblik in v praksi pogostih položajev;

• materialnopravna izhodišča in posledice učinkovanja v preteklosti veljavnega obrnjenega načela superficies solo cedit, in sicer ločeno za nekdanja družbena zemljišča in za zemljišča v zasebni lastnini, s preglednim prikazom tipičnih položajev v praksi;

• posamezne zakonske določbe, s pojasnilom o njihovem pomenu in načinu uporabe v okviru veljavnih pravil nepravdnega in pravdnega postopka.

Obravnavo posameznih vprašanj bo dopolnjeval pregled relevantne sodne prakse, pri tem pa se bodo avtorji opredelili tudi do njenih morebitnih notranjih neskladij.

Knjiga bo namenjena predvsem uporabi v praksi, zato bo nepogrešljiv pripomoček za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, upravnike, pravnike v občinskih upravah in druge nepremičninske strokovnjake v javnem sektorju in gospodarstvu, ki se pri delu pogosto srečujejo z zapletenimi pravnimi situacijami, ki jih ureja ZVEtL-1.

 

Vezava: trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje: 2022

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815